Älvsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Älvsta / Älvsta nr 8:1

Sönnatell i Älvsta

By: Älvsta nr 8:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Sönnatell
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Rut Sundin
F. ägare: Axel och Agnes Sundin

Avstyckat från nr 4, kända ägare: Jöns Persson född 1771 gift 1797 med Kerstin Bertilsdotter 1777-1861 se ovan nr 7:21, Brita Jönsdotter född 1798 gift 1822 med Jon Olsson 1793-1830 omgift 1831 med Erik Nilsson 1804-1848 två barn: Jöns Jonsson 1824-1865 gift 1851 med Karin Persdotter född 1824, kvar på gården (och Olof Jonsson 1829- till nr 6:6), Jonas Jönsson 1852-1927 gift 1884 med Brita Svensdotter 1862-1900, Olof Jonsson född 1884. Oskar Alfred Lindvall från Edsmyrvallen köpte hemmanet 1925 och arrenderade ut gården mellan 1929 och 1932 till Axel och Agnes Sundin. De köpte Nybyn nr 2:2 och flyttade dit 1942. Samma år köpte de också "Sönnatell" som förblev obebott. Ny ägare 1952 blev deras son Verner Sundin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:53 PM