Älvsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Älvsta / Älvsta nr 7:21

Älvstagården i Älvsta

By: Älvsta nr 7:21
Gårdstyp: Bondgård med växlande verksamhet
Gårdsnamn: Älvstagården
Tillägg: Gamla nr 4, även kallad Nygårn
Ägare: Heidi Hoho-Gollut och Christophe Gollut
F. ägare: Sven Erik Nilsson

Kända ägare på grundhemmanet nr 4: Olof Ericsson Älvsborgs lösen 1613, Anders Olofsson Mantalslängd 1640, Olof Andersson död 1712, Per Olofsson 1683-1722 gift 1707 med Karin Jonsdotter 1685-1720 omgift 1720 med Karin Andersdotter 1694-1769, brorson Olof Andersson 1705-1784 gift 1731 med Brita Persdotter 1712-1776, Per Olofsson 1738-1807 gift 1761 med Brita Jonsdotter 1740-1801 två söner: Olof Persson 1763-1824 kvar på gården nr sub 4 gift 1788 med Margit Ersdotter 1762-1816 omgift 1816 med Anna Ersdotter född 1758 och Jöns Persson född 1771 bonde i "Sönnatell" nr 4. Olof Perssons dotter Brita Olofsdotter född 1805 gift 1835 med Anders Andersson 1804-1861, Brita Andersdotter 1841-1908 gift 1861 med Per Danielsson 1835-1921, sålde gården och flyttade till Lunde nr 3." Ersk-Anners" köpte och bodde på gården omkring 1 år. Ny ägare 1893 blev Edvard Berglin 1866-1939, dottern Hildur 1902-1955 gift med Johan Sundin 1904-1978 som sålde gården år 1965 den köptes av Yngve Åström, som i sin tur sålde 1968 till familjen Isacsson, se ovan. Gården används idag som resturang, pub, danslokal, utställningshall. Den drivs av Sven-Erik Nilsson och Agneta Tjärnlund. Sven Erik Nilsson sålde fastigheten 2022 till familjen Gollut.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 13, 2023, at 12:39 PM