Älvsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Älvsta / Älvsta nr 3:13

By: Älvsta nr 3:4
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: TIMMERMYRA
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Jessica Lindh
F. ägare: Ingrid o Helge Norlings dödsbo

Gården byggdes 1853 av Anna Persdotter 1835-1921 gift 1857 med Olof Hansson 1831-1917. Den övertogs av dotter och måg, Karin 1876-1958 gift 1906 Halvar Hägerlund 1877-1947 som brukade gården mellan 1906 och 1955, då dottern Ingrid och mågen Helge Norling köpte gården. Gården avstyckad från "Olas" se ovan. Fastigheten såld till Jessica Lindh. Fastigheten avstyckad 2010 och skogen såld till Kjell Linderoth med fastighetsbeteckning
Älvsta 3:4. Bostadshuset har beteckning Älvsta 3:13.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 24, 2023, at 12:24 PM