Älvsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Älvsta / ÄlvstaNr27

..:title Älvsta nr 2:7 hopslagen med Mellanfjärden 4;1)

Jättendals Station, i Älvsta.

By: Älvsta nr 2:7
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Station
Tillägg: Öster om Ostkustbanan
Ägare: Eva Karin Berggren och Magnus Wiström
F. ägare: Peter Söderström

Byggår omkring 1925. Förutom biljett- och godsexpidition har huset varit bostad för Sj-personal mellan åren 1927-1962. Första boende på stationen var stationsföreståndare Gustaf Strömqvist född 1896 och hustru Berta född 1904 samt sonen Lennart född 1943. Familjen flyttade 1953. Då familjen Ivan Andersson född 1916, hustru Ingegerd och dottern Elisabeth flyttade hit. Den siste Sj-anställde som bodde på station var Fredrik Berg, familjen flyttade därifrån 1963. Därefter hyrdes bostaden ut några år, innan Stig och Gunhild Norin köpte huset 1973. Följande är hämtat ur tjänsterapporterna på 1940-talet. Vi börjar med 1943: i år har avgått 600 000 kilo strömming från Jättendals station. På de senaste fyra åren 2430 ton strömming och annan fisk och dessutom surströmming och saltströmming. 1942 avsändes 294 ton Bergsjöjordgubbar och året efter 98 ton. Under nämnda år har avgått: Ca 1290 järnvägsvagnar med ved, 186 vagnar gengasved, 87 vagnar gengaskol och ej mindre än 93 vagnar laggkärl. I maj 1966 skickades den sista strömmingen efter en 40-årig era. Peter Söderström sålde huset till Eva Karin Berggren och Magnus Wiström som slog ihop fastigheten med Mellanfjärden 4:1.

Se även

[http://web.me.com/lennarts/Ostkustbanan/Ostkustbanan,_Jättendal.html Att växa upp på en järnvägsstation], av Lennart Strömquist

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 11, 2023, at 02:57 PM