Älvsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Älvsta / Älvsta nr 1:9

By: Älvsta nr 1:9
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Tömta
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Siv Kerstin Lönnman
F. ägare: Kjell Lönnmans dödsbo

Kända ägare: Jon Jonsson 1731-1804 från "Olas" (nr 3:12) gift 1755 med Karin Ersdotter 1734-1804, Jonas Jonsson 1768-1814 gift 1790 med Brita Persdotter 1767-1827, Brita Jonsdtr 1797-1851 gift 1819 med Jon Olofsson 1792-1866, två söner: Jon Jonsson född 1819 gift 1841 med Helena Persdotter 1806-1867 omgift 1870 med Margreta Johansdotter född 1837 fiskare i Mellanfjärden, Olof Jonsson född 1821 gift 1847 med Katrina Matsdotter född 1820 utflyttad till "Skeva" nr 11. Ny ägare på "Tômta": Jon Andersson 1780-1854 gift med Karin Olsdotter 1777-1854, Anders Jonsson född 1816 gift med Juliana Jonsdotter född 1822, Jonas Andersson 1855-1919 gift med Helena Margareta Nilsdotter 1859-1952, Andreas och Eva Jonsson, John Jonsson född 1921. År 1924 flyttade Andreas Jonsson med familj, när de bytte hemman med "Ersk-Anners". Se "Norristuga" Tennsäter nr 6:1. Ny gårdsägare 1936 Anna-Brita Lindvall-Nyman 1878-1967. Nuvarande ägare Kjell Lönnman och Siv Kerstin Lönnman.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 08, 2023, at 03:09 PM