Älvsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Älvsta / Älvsta nr 17:1

Erik Petters i Älvsta

By: Älvsta nr 17:1
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Erik Petters
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Gustav Wennberg och Sandra Magnusson
F. ägare: Jack Svensson

Huset byggdes 1927-28 av Erik Petter Eriksson 1884-1968 och hustru Signe 1893-1973. De bedrev bl.a. kaferörelse i huset. Huset såldes först till Bengt Jonsson, vilken i sin tur sålde till Jack Svensson med familj. De flyttade in julen 1979.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 13, 2023, at 12:49 PM