Tennsäter

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Tennsäter / Tennsäter nr 1:1

By: Tennsäter nr 1:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Sör på åkern
Tillägg: Av gamla nr 2 i Nybyn
Ägare: Mattias Arnesson
F. ägare: Arne och Stina Larsson

Kända ägare: Från Nybyn nr 2, Erik Jonsson 1793-1863 (barnlös) gift 1837 med Anna Hansdotter 1792-1838 omgift 1838 med Gjölin Olsdotter 1795-1856, hennes dotter Margeta Mårtensdotter 1832-1876 övertog gården, gift 1853 med Nils Pettersson född 1826. Deras söner Per-Erik Nilsson 1857-1922 och Lars-Johan Nilsson 1868-1940 gift 1895 med Karin Hellström 1872-1947. Karin Hellsströms föräldrar husman Per Hellström 1818-1908 och Karin Larsdotter 1835-1910, bodde på gården ett par år. Lars-Johan och Karins son Arne Larsson född 1919 och hans hustru Stina 1924-2004 övertog hemmanet. Skomakare August Olsson född 1907 och hustru Sally Margareta Nordlinder född 1914 från Lönnånger nr 4:1 hyrde fram till 1957. Ny ägare år 2002, Arne och Stina Larssons sonson, Mattias Arnesson.)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 05:27 PM