Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 4:1

By: Mellanfjärden nr 4:1
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Sjölunds
Tillägg: Släktgård
Ägare: Eva Karin Berggren och Magnus Wiström
F. ägare: Olof Ahlqvist

Gården byggdes ca 1882 på Notholmen och flyttades därifrån ca 1897. Tomten från "Norr på backan" i Älvsta. Ny ägare 1900 Olof Sjölund 1857-1909 och hustru Lena född Rahm 1858-1927. Barn födda på Notholmen Bricken gift Ahlqvist 1890-1981, Rut¨gift Ahl 1895-1948. Nästa ägare dotter och måg Bricken och Erik-Olof Ahlqvist 1884-1918 (Spanska sjukan). Barn Elis 1910-1989, Alice 1915-1996 (Matfors) som är Olles mor, han köpte gården 1975.
Olof Ahlqvist sålde fastigheten till Eva Karin Berggren och Magnus Wiström som slog ihop fastigheten med Älvsta 2:7 - Jättendals Järnvägsstation.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 11, 2023, at 03:02 PM