Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 23:3

By: Mellanfjärden nr 23:3
Gårdstyp:
Gårdsnamn: Per Toms Gustafs
Tillägg:
Ägare: Per-Olof Rosenberg
F. ägare: Ragnar Myrberg

Sommaren 1892 gjordes byggningen klar enligt dagbok skriven av Gustaf Jonsson 1862-1940 på Hemmet i Å. Oskar Ahlqvist 1886-1977 blev näste ägare av huset. Oskar var ogift och han emigrerade till Amerika, men kom hem efter en kort tid. Ny ägare fiskaren Ragnar Myrberg född 1929 i Gräsö gift med Elsa Jonsson född 1941 i Lönnånger. Barn: Axel (drunknad 1985), Henry, familjen flyttade sedan till Gräsö. Nuvarande ägare Per-Olof Rosenberg.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 05:37 PM