Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 22:3

By: Mellanfjärden nr 22:3
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Bergvalls
Tillägg: Nerbrunnet 1991, uppbyggt 1992
Ägare: Sonny Axlund
F. ägare: Gösta Axlund

Byggdes som småbruk 1934 av fiskaren och arbetaren Gottfrid Bergvall 1893-1964 från Valö gift 1918 (skild 1955) med Lina Eriksson 1895-1975 (se 24:3). Barn: Erik 1918-1987, Britta 1925. Ny ägare 1950 Gösta Axlund 1918 gift 1953 med Ellen Eriksson 1928-1995 från Västermo (D). Barn: Ann-Christin, Jan-Erik, Inez, Louise, Sonny. Nuvarande ägare Sonny Axlund köpte 1989 eller 90. Gården brann ner 1991 och byggdes åter upp 1992.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 05:43 PM