Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 21:2

By: Mellanfjärden nr 21:2
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Gösta Wiberg
F. ägare: Gustaf (Gösta) Harald Axlund

Repslagare Frans Lindvall 1845-1892 och hustru Kristina Löfström 1851-1919 (Gjorde bl.a. tofflor när hon blev änka). Dotter i första giftet Lotta Lindvall (Se Hällan/ Edsmyrvallen nr 6:1 byggde 1882). Lindvall bodde tidare på norra sidan av Halvvägesbackan i en stuga som tidigare troligast var bebodd av "Fjars-Olle" huset rivet och flyttat till "Normans" se Hällan 3:8. Nästa ägare smeden Lars-Erik Nordin, därefter Anna Harning 1851-1939, Vithalia Svensson 1914-1992 köpte 1943.

Barn: Marianne gift med Erik Pettersson ägde huset därefter. Nanna Björklund ägare 1975, Gösta Axlund ägare 1990. Inger, Margareta och Nils Gösta Viberg köpte huset år 2003.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 05:51 PM