Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 16:5

By: Mellanfjärden nr 16:5
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Molarins
Tillägg: Nerbrunnet 1997, uppbyggt 1998.
Ägare: Kerstin Häggblad & Bo Lundberg
F. ägare: Peter Löf

Gården byggd ca 1944-45 av fiskaren och båtbyggaren Erik Molarin 1912-1987 från Hårte gift 1940 med Ingrid, Palm 1916-1986. Barn: Gunvor 1942, Asta 1943, Georg 1945. Nästa ägare Eva Eriksson, därefter köpte Peter Löf 1991. Nuvarande ägare köpte huset 2001.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 02, 2012, at 07:07 PM