Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 16:10

By: Mellanfjärden nr 16:10
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Lindbergs
Tillägg:
Ägare: Erik Lindberg
F. ägare:

Gården byggdes 1949 av fiskaren Erik Lindberg 1920 från Gnarp, gift 1942 med Gulli Gröning 1923-1985 från Gnarp. Barn Sven-Erik 1942, Jan-Ove 1943, Kristina 1945, Gunilla 1953.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 02, 2012, at 07:12 PM