Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 1:5

Övre halvväges i Mellanfjärden

By: Mellanfjärden nr 1:5
Gårdstyp: Hemman
Gårdsnamn: Övre Halvväges
Tillägg: Frösten nr 3:15
Ägare: Ann och Per-Åke Eliasson
F. ägare: Linnea Persson

"Halvväges Olle" 1843-1926 (son till torpare Olof Olsson och Karin Olsdotter Frösten. Dotter Karin Olsdotter 1871-1947 hennes mor Margreta Andersdotter Hällan, gift med Johan Åström Gnarp. Hennes fyra barn fick ärva hemmanet, vilket Anton Hammar köpte. Olles hushållerska Anna Harning 1851-1939 hade en dotter sömmerskan Elin Andersdotter född i Stocka 1886-1914 i lungsot. Nästa ägare Hjalmar Lärka 1893-1953 gift 1918 med Katrina Nilsson 1896-1976 (se Lönnånger nr 3). Barn:Erland 1919-1996, Olle 1920-1957, Birgit gift Broberg 1922, Sven 1924-1938, Margit 1928-1990. Ny ägare 1977 dottern Margit gift 1969 med Gunnar Persson 1920-1996. Barn: Lars-Ola 1949-1991, sondotter: Linnea. Nuvarande ägare: Ann och Per-Åke Eliasson köpte 1996.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:41 PM