Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:22

By: Mellanfjärden nr 14:22
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Lars Eriks
Tillägg:
Ägare: Glenn Ullmark och Hanna Åkerlund
F. ägare: Ingmari Ullmark

Gården byggdes 1917 av fiskare och båtbyggaren Lars-Erik Andersson 1881-1966 gift 1903 med Anna Jonsdotter 1881-1920. Barn Anton Mauritz 1903 till Amerika, Jonas Verner 1904-1914, Erik Viktor 1905-1914 (difteri båda), Valter 1909 (se Mfj. 17:1). Nästa ägare 1973 Elis Ahlqvist 1910-1989 (se 4:1) gift 1943 med Alice Ljung 1910-1991 från Stockholm. Barn Ann-Britt 1943, Ing-Mari gift Ullmark 1951-2000. Nuvarande ägare Ing-Maris son Glenn köpte 2002. Elis mor bodde i fastigheten i många år.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 02, 2012, at 07:30 PM