Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:21

By: Mellanfjärden nr 14:21
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Sven Eriks
Tillägg: Byggd omkr. 1910 av "Sandbäcks-Olle"
Ägare: Patrik och Anette Norberg
F. ägare: Erik och Betty Johansson

Förste ägare skräddare Johan Löf 1877-1955 gift 1903 med Anna Lärka 1884-1958. Barn Vilhelm 1903-76, Gerda 1906-87, Viktor 1910-74, Fredrik 1912-97, Karl 1914- 82, Ally 1916, Lydia 1919-2003, Lisa 1921, Åke 1926-95. Familjen flyttade till Hällan 1917, (se Hällan nr 1:9). Omkring 1913 fanns kafé i huset som drevs av bl.a. Lydia Lärka. Ny ägare Anders Ågren (se Malångersveden 2:1).
Handelsmannen, åkeriägaren m.m. Sven-Erik Johansson 1885-1972 gift 1908 med Emma Broström 1886-1959 från Rogsta. Barn åkeriägare Erik Johansson 1909-1993 gift 1937 med Betty Olsson 1913-2009 Barn Karin (Se nr 16:14) och Ulla (se 16:16). Betty Johanssons dödsbo sålde fastigheten till
familjen Norberg.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 11, 2023, at 03:26 PM