Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:20

By: Mellanfjärden nr 14:20
Gårdstyp: F.d. Forstall
Gårdsnamn: Forstallet
Tillägg:
Ägare: Åsa Johansson
F. ägare: Annika Brusell

Forstallet byggdes troligen 1860-70, här ställde forbönderna sina hästar för att vila. "Ersk-Anners" ägde stallet en tid innan Anton Hammar tog över. Han hade kor på övervåningen och dyngstan på nedre våningen. Ombyggdes till salteri i slutet av 40-talet. Nuvarande ägare köpte 1980 och byggde om till bostad. Annika Brusell och Key Frenell sålde huset till
Åsa Johansson 2021.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 05, 2023, at 05:40 PM