Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:17

Wannbergs huset i Mellanfjärden

By: Mellanfjärden nr 14:17
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Wannbergs
Tillägg:
Ägare: Erik Olof Wannberg
F. ägare: Per P. Wannberg

Gården byggdes 1850 av Per P Wannberg 1824-1899 gift 1860 med Cecilia Önnesdotter 1813-1898 från Bergsjö. Barn: Lars-Erik 1851-1938 gift 1874 med Brita Helena Bergström 1852-1923 från Rogsta. Barn: Viktor 1889-1918 (spanska sjukan) gift 1916 med Anna-Brita Sohlman 1890-1977. Barn: Erik Wannberg 1917-2005 gift 1941 med Margreta Eriksson 1919-1977 från "Permårs" nr 6:2 Frösten. Barn: Lars-Göran 1943, Tord 1946, Ann-Margret 1949. Erik Wannberg omgift 1982 med Elsa Björke.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:42 PM