Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:16

By: Mellanfjärden nr 14:16
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Palmens
Tillägg: Även kallat Moléns
Ägare: Eva Rehnqvist
F. ägare: Anna Greta Söderlund

Gården byggdes av Petter Svensson ca 1875. Skeppsbyggare Hans-Olof Palm 1854-1930 från Älvsta gift 1877 med Margreta Johansdotter 1853-1937 från Skarvtjär, Harmånger ägde gården. Barn: Andreas laus Palm född 1880, Erik Johan Palm född 1881-1961 gift 1909 med Anna född Viklund 1885-1968. Deras dotter: Greta 1910-1983 gift 1930 med John Molén 1904-1982 från Gnarp köpte gården. Deras dotter Anna-Greta övertog gården 1983. Dödsboet sålde fastigheten till nuvarande ägare Eva Rehnqvist.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 11, 2023, at 03:22 PM