Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:13

Zettermans huset

By: Mellanfjärden nr 14:13
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn: Zettermans
Tillägg: Huset flyttat från Tennsäter
Ägare: Paul Persson
F. ägare: Marianne Andersson och Paul Persson

Karin Persdotter 1843-1926 från Tennsäter, änka efter Per Erik Persson 1841-1893. Hon flyttade till Mellanfjärden 1906 och vävde korderojtyg åt Lindahl. Karin var hushållerska åt "Ensammens-Olle" Olsson Berglöf 1847-1921 från Bäling fiskare och ungkarl. Karins barn födda i Tennsäter Per Zetterman 1869-1949, Johan Persson 1872-1950, Nils-August Zetterman 1880-1961. Johan blev nästa ägare gift med Sigrid Kajsa Norin 1865-1929. Barn Hustruns dotter Thea Norin 1895-1976, Per- August Persson 1898-1964. Nuvarande ägare Augusts barn Marianne och Paul, se ovan.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 05, 2023, at 05:28 PM