Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden kafé

Kafeet i Mellanfjärden

By: Mellanfjärden
Gårdstyp: Affärslokal, nedriven
Gårdsnamn: Kafe
Tillägg: Handlare Oskar Karlgren köpte marken 1889
Ägare: Eva Eriksson och Tommy Brusell
F. ägare:

Kafeet i Mellanfjärden har varit många kvinnors arbetsplats under årens lopp, bl.a. Bricken Gustafsson, Anna Nilsson, Anna Nyman, Elin Olsson, Emma Lundin, Ragnhild Larsson, Astrid Larsson, Greta Ågren och Nanna Sundin. När fiskarna kom i land efter ett arbetspass kunde dom gå in på kafeet och köpa kaffe för fem öre koppen tidigt på morgonen.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:41 PM