Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 8:10

By: Lönnånger nr 8:10
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Kofsand
Tillägg: Avstyckat från 8:3 (1971)
Ägare: Sture och Iris Lundin
F. ägare:

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:36 AM