Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:7

By: Lönnånger nr 3:7
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 3:3 "Sörgårn" (1918)
Ägare: Erik Thorbjörn Myhrer (sedan 2000)
F. ägare: Gunvor Myhrer

Fd "Fjärden nr 1". Martin Högdahl och hustrun Brita död 1929. Dottern Matilda "Tilda" född 1886 och maken Karl Nilsson. Ny ägare 1948 Eric Persson,(Los-Eric). Därefter hans dotter Gunvor Myhrer.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:31 AM