Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:4

By: Lönnånger nr 3:4
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Strann-Olles
Tillägg: Av gamla Sörgårn Nr 3:1
Ägare: Edit Holmberg
F. ägare: Viktor Jonsson

Olof Mårtensson 1872-1941 och hustru Katrina Larsdotter 1871-1945 köpte 1909. Man- och ekonomibyggnad uppförd 1914. Mågen Johan Jonsson 1888-1960 och hustru Brita-Kajsa född Olsson 1896-1962 köpte 1930, deras son Viktor Jonsson 1920-1982 övertog 1950. Gården brann 1945, byggdes upp igen. Viktors syster Edit är nuvarande ägare (make Gunnar Holmberg).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:37 PM