Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:2

By: Lönnånger nr 3:2
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Lundins
Tillägg: Av gamla Sörgårn (1908)
Ägare: Hjalmar Lundin
F. ägare: Nils-Johan Lundin

Fd "Backtäkten nr 1". Huset byggdes av Per-Daniel Lundin 1869-1947 (Tjänstgjorde som rotebåtsman nr 47 Lärka, bosatt i Håcksta tog avsked den 15 okt 1896, tjänat i 10 år och 3 mån.) gift 1893 med Johanna Persdotter 1865-1947. Per-Daniel Lundin med familj flyttade till Lönnånger 1909. Torpet övertogs 1931 av sonen Nils-Johan Lundin 1905-1992, gift med Linnea född Persson 1912-1980. Deras son Hjalmar är nuvarande ägare sedan 1976.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:36 PM