Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 22:1

By: Lönnånger nr 22:1
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Gammel-Nordlinders
Tillägg: Från Lönnånger 1:11 (samf.) 1919
Ägare: Annika Andersson
F. ägare: Torsten Gillnäs

Fd "Lönnbo nr 4". Tidigare båtsmanstorp. Rotebåtsman nr 45 Brusell Jon Erik Gnarp (Nordlinder) född 1852 gift 1874 med Brita Kristina Jonsdotter Bergsjö född 1847, dottern Anna Nordlinder 1880-1951. August och Sally Olsson fick lagfart 1953, sålde 1959 till Torsten Gillnäs. Nuvarande ägare Torstens dotter Annika Andersson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:27 AM