Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 21:3

By: Lönnånger nr 21:3
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn:
Tillägg: Fd Lönnbo 3:3. Avstyckat från Nordlinders
Ägare: Lena och Sammy Rune Björn Lundell
F. ägare: Nils Gunnar Pettersson

Tidigare ägare: Sven Tore Svensson, sedan Anna Birgit Dahlqvist. Fritidsbostad. Fler ägare? Kolla,kolla

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:27 AM