Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 21:2

By: Lönnånger nr 21:2
Gårdstyp:
Gårdsnamn:
Tillägg: Avst. Fr. Lönnbo 3:1/nuv 21:1 (1966)
Ägare: Sören Larsson (sedan 2007)
F. ägare: Lars Larsson

Fd "Lönnbo 3:2". Kurt Gjers köpte 1972 av Margit Elisabet Myrhed född Bergqvist. Ägare därefter Pia Ingela Marie Sundberg, sedan Lars Larsson (son till nuvarande ägare Sören Larsson).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:27 AM