Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 21:1

By: Lönnånger nr 21:1
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Lundå
Tillägg: Från Lönnånger 1:11 (samf.) 1919
Ägare: Nils-Erik Persson (sedan 1985)
F. ägare: Sigvard Forslöf

Fd "Lönnbo nr 3". Tidigare båtsmanstorp. Olof Harning 1823-1866 gift 1853 med Kerstin Jonsdotter 1826-1864 omgift 1865 med (svägerska) Anna Jonsdotter 1829-1911 (se Hårte nr 31:1). Ny ägare Jonas Abrahamn "Jonke Nordlinder 1877-1954, Erik Olov Nordlinder 1905-1982, Gösta Walter Myrhed och hustrun Margit Elisabet född Bergqvist 1921, sedan Sigvard Forslöf.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:36 PM