Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 17:1 (17:2?)

By: Lönnånger nr 17:2
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: LÖTA
Tillägg: Av gamla nr 5
Ägare: Martin Andersson
F. ägare: Johan Andersson och Ingrid Andersson född Jönsson

Fd "Löttorpet nr 1". Avstyckat från nuv nr 1:1, 9:1, 10:1 och 11:1 (vilka i sin tur kommit från gamla nr 5 "Västigårn") : Juliana Jonsdotter 1821-1895 gift 1842 med Olof Hansson 1817-1882, Dottern Ingrid 1844-1869 gift 1868 med Lars Belin, deras dotter Brita-Kajsa Belin 1868-1936, som växte upp hos mormor gift 1894 med Anders Persson. Barnen på "Löta": Per Andersson 1896-1982, Emil Andersson 1897-1975, Johan Andersson 1900-1954, Margreta Persson 1903-1954, Erik "Löt-Erske" Andersson 1906-1992. Nuvarande ägare Martin son till Johan och Ingrid Andersson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:36 PM