Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 1:5

By: Lönnånger nr 1:5
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 1:4 (1964).
Ägare: Lennart Bergström
F. ägare: Lennart och Gunilla Bergström

Alfred Blombergsson 1916-1989 och och hustru Elsa född 1923 (Gunillas föräldrar) byggde huset på 40-talet. Lennart och Gunilla övertog huset 1965 .

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:26 AM