Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 14:1

By: Lönnånger nr 14:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Sannan
Tillägg: Av gamla nr 2
Ägare: Greger Jonsson och Monika Stark
F. ägare: Per och Anna Jonsson

Avstyckning från "Norrgårn" nuvarande nr 16:4. Trolig förste ägare; Olof Olsson född 1814 gift med Margreta Persdotter från "Västols" 1808-1850. Ny ägare 1850: Nils Persson från "Västols" 1814-1899. Tre döttrar: Brita 1839-1922 (kvar på gården) gift 1878 med Erik Norberg 1849-1925, son Nils-Erik 1880-1896 (drunknade). Döttrarna Anna 1841-1927 och Karin 1843-1932 flyttade år 1890 tillsammans med föräldrarna till Å, (se nr 5). Nya ägare: Johan Olsson född 1864 köpte 1918, Nils Petter Hulin född 1873 fick lagfart 1919, nästa ägare var Daniel Hansson som sålde till Per Olof Jonsson 1917-1972 gift med Anna Kristina född Selahn 1923 köpte gården 1950. Greger och Monika, nuvarande ägare, fick lagfart 1978. Gården är belägen på ett område av sandblandad jord.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:35 PM