Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 13:5

By: Lönnånger nr 13:5
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Gotthards
Tillägg: Av gamla Per-Ers
Ägare: Claes Mikael Edh och Karin Johanna Berglund
F. ägare: Anna Lundström

Gamla gården "Väst i Åkern" (Lönnånger 7:5) är nedriven. "Målar Hans-Erik" och Lena-Kajsa Olsson med sin familj bodde där innan de sålde till "Ersk-Anners" och flyttade till Kungsgården 1916 (se Å nr 1:16). Fram till någon gång på 1950-talet ägdes gården av deras måg Gotthard 1886-1968 och hans hustru Ida Svensson 1894-1962 (Hans-Eriks och Lena-Kajsas dotter). Ny ägare Engelbert Selahn 1918-1994, som rev gamla huset. Nuvarande villa byggdes av Britt-Marie Andersson (barnbarn till Engelbert) och Björn Nylander. Tomten hade styckats av från Källmyra (nuv 13:1). Den såldes till Rolf Lennart Eriksson, sedan till Anna Lundström och Robert Gjersvold. Nuv. ägare se ovan.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:34 PM