Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 11:1

By: Lönnånger nr 11:1
Gårdstyp:
Gårdsnamn: Tomta
Tillägg: Av gamla nr 5
Ägare: Hans Stark
F. ägare: Bernt Rune Petersjö

Avstyckat från "Västigårn" nuv nr 9:1 till dottern Ingrid Jonsdotter 1817-1893 (omgift med Per-Erik Jonsson) gift 1844 med Hans Andersson, Deras son Jonas Hansson-Söderberg född 1850 övertog gården, men sålde den 1925 till brorsonen Hans-Erik Andersson född 1894. Ny ägare blev Otto Pettersson 1898-1976 och hans hustru Julia Pettersson född Ehn 1905-1974, ägare därefter sonen, se ovan. Gården nerbrunnen 1979, men är återuppbyggd. Ny ägare 2004 Hans Stark.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:34 PM