Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn nr 3:9 el 3:13?

By: Lönnånger-Skarvtjär nr 3:9 eller 3:13?
Gårdstyp:
Gårdsnamn: Lottens
Tillägg:
Ägare: Tord Lindahl
F. ägare: Rune Lindahl

Manbyggnad uppförd 1905 och ekonomibyggnad 1920. Lars Erik Bergström, 1861-, byggde. Sonen Martin Bergström, 1885-1950, övertog gården. Karl Jonsson 1890- köpte 1919, gift med Lotten Jonsson född Broberg, 1884-.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:40 PM