Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn nr 1:20

By: Lönnånger-Skarvtjär nr 1:20
Gårdstyp:
Gårdsnamn: STRANDEN 2
Tillägg: Har brunnit flera gånger
Ägare: Silfverfalk
F. ägare: Olle Johansson

Johan Jonsson 1888-1960 och första hustru Anna född Sandin 1889-1918 byggde huset. Flyttade med sin andra hustru, se nr 3:4. Ny ägare Brita Pettersson född Wiklund 1889-1970 (se Hårte nr 31:1). Dottern Hildur, 1922-1992, gift med Ragnar Johansson, 1916-1987, Köpehandling skriven 1944. Ny ägare 1954 Målar-Olle och hustru Maja Johansson, 1921-1993. Familjen byggde nytt hus 1958, vilket brann för första gången 1962, en ny brand inträffade i augusti -77 och ytterligare en brand i oktober -77. Nytt hus byggdes på annan tomt. Huset såldes sedan år 2002 till Anna Catharina och Nils Oskar Sören Silfverfalk.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:20 AM