Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn 3:72?

By: Lönnånger-Skarvtjär 3:72?
Gårdstyp: Fd sjöbod
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Lars "Lasse" Wiklund
F. ägare: Einar Wiklund

Tidigare ägare? Kolla, kolla!

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:19 AM