Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn 3:66

By: Lönnånger-Skarvtjär 3:66
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Sune Jonsson
F. ägare: Karl Jonsson

Fd sommarstuga. Reparerad i början av 1970-talet.Tidigare ägare Karl Jonsson 1917-2003 och hustrun Ingrid född 1919 född Pettersson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:19 AM