Håcksta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Håcksta / Håcksta nr 1:7

Enligt Nils Johan Lundin byggde den förste ägaren från Nordingrå ett hus, som det finns bild på. Timret till huset högg han mellan byarna Håcksta och Vik.

By: Håcksta nr 1:7
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Uti gårn.
Tillägg: Av gamla nr 3
Ägare: Sven Åke Blombergsson
F. ägare: Erland Edh

Del av hemman nr 3 såldes till bonden från Nordingrå år 1780 Nils Jacobsson 1752-1830, efter honom övertog: Hans Nilsson 1797-1882 gift 1816 med Anna Ersdotter 1794-, Nils Hansson 1819-1902 gift 1843 med Margit Nilsdotter 1819-1904. Två barn: Kajsa-Lisa Nilsdotter 1845-1913 (se Håcksta "Uti Bygge" nr 1:11), sonen Hans Nilsson 1856-1932 gift 1882 med Sigrid Ersdotter 1854-1945 kvar på gården. Hans dotter Margit 1883-1941 gift 1917 med Johan Edh 1883-1966. Barn: Hans-Erik 1918-1984, Signe 1920-1994, Gunnar 1922-1992, Erland född 1927 är nuvarande ägare. Erland Edhs dödsbo sålde gården till nuvarande ägare.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 27, 2023, at 01:51 PM