Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan nr 8:1

Mårtsböle i Hällan

By: Hällan nr 8:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Mårtsböle
Tillägg: Av gamla nr 1 Även kallat Mossböle
Ägare: John Wilkensson
F. ägare: Håkan Edh

Avstyckat från "Innigårn" nr 2:40: Per Persson 1795-1861 gift 1820 med Anna Jonsdotter 1792-1861 omgift 1836 med Anna Jonsdotter 1806-1861, Per Persson 1826-1895 gift 1850 med Anna-Stina Andersdotter 1827-1903, Per Persson 1859-1913 gift 1885 med Karin Persdotter 1860-1929, fyra barn: Per 1886-1945 gift 1914 med Margreta Holmsten 1891-1987, Anna 1890-1966, Lina 1892-1918, Konrad 1896- se Hammarberget. Linas dotter Anna 1917-2004 gift med Artur Edh 1913-1989 övertog gården, därefter sonen Håkan Edh Ny ägare 1999.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 01:38 PM