Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan nr 1:4

Gård i Hällan

By: Hällan nr 1:4
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Dahlboms
Tillägg: Även kallat Norromfjärden
Ägare: Pelle Edh
F. ägare:Erik Edh

Torpet tidigast nämnt 1825. Ägare har varit: Brita Persdotter 1799-1871 från Hällan nr 1, gift 1825 med Anders Andersson född 1801, söner: Anders Svedin 1838-1918 gift med Ingrid Katrina Belin 1833-1874, Per Norman 1830-1915 se nr 3:8. Dotter Brita-Kajsa Svedin 1873-1936 gift 1891 med Olof Dahlbom 1868-1950, Dotter Ingeborg Dahlbom 1891-1957 gift 1915 med Per Edh 1892-1965. Barn: Per Artur 1913-1989, Majvor 1919-1986. År 1895 flyttades huset längre österut. Jordägan kallas Norr om fjärden. Teodor Dahlbom född 1897 hade ett tunnbinderi från 1920-talet till sin pensionering 1964. Där tillverkades, fjärdingar, sôrpämbar, tvättbunkar och strömmingslådor. Dahlbom hade lokomobil som drivkraft för en såg, bedrev också en tid minkfarm. Olof och Brita-Kajsa Dahlboms barn: Ingeborg 1891-1957, Bricken född 1893, Teodor 1897-1979, Lena född 1899 Signe född 1913. Huset köptes av Artur Edhs son Erik som i sin tur sålde till sonen Pelle Edh.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 22, 2023, at 06:39 PM