Gärde

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Gärde / Gärde nr 3:8

By: Gärde nr 3:8
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg: Öster om E4
Ägare: Lasse och Viktoria Sundin
F. ägare: Evert och Karin Enros

Byggdes år 1945 av Evert Enros -2003 och hustru Karin. Avstyckat från Berggården.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 30, 2011, at 08:12 PM