Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 6:6

By: Frösten nr 6:6
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Nordins
Tillägg: Även kallat Blombergssons
Ägare: Karin Söderström
F. ägare: Tommy Nordin

Förste ägare på tomten var länsman Johan Gällstedt 1795-1877 från Gnarp gift med Brita Magdalena Östman 1805-1877, dotter Anna 1840-1914. Eamiljen blev anvisad tomten av kommun när de flyttade hit. Sågverksarbetare, orgeltrampare Jonas Lindkvist 1855-1937 född i Söderala byggde nytt hus på ofri grund. När han flyttade in på hemmet i Å tillföll huset Jättendals kommun, som sökte lagfart och hyrde ut huset till ett flertal hyresgäster, bl.a. Albin Engström och Johan Blombergsson, innan familjen Anna och Torolf Nordin köpte 1958. Sonen Tommy Nordin övertog fastigheten. Tommy Nordins dödsbo sålde fastigheten till Karin Söderström.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 20, 2023, at 12:17 PM