Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 2:8

Sockenstugan i Jättendal
Jättendals församlingsgård

By: Frösten nr 2:8
Gårdstyp: Församlingsgården
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Jättendals församling
F. ägare:

Sockenstugan var fram till 1970 Jättendals församlingsgård. Då revs denna och den nya församlingsgården byggdes där de gamla kyrkstallarna låg. Lilla salens väggar i den nya församlingsgården är från salen i sockenstugan. Under en längre tid bedrevs matbespisning i sockenstugan.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 07:57 AM