Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 15:3

Huset som det ser ut idag, foto taget sommaren 2007.

By: Frösten nr 15:3
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg: Bakom Missionskyrkan
Ägare: Anders Johansson & Ann-Louise Eriksson
F. ägare: Agneta Gällstedt

Tidigare kända ägare:Johan Brusell (flyttade från Dvästa 1908 till Frösten) som byggde huset, därefter följde: Sven Engström, Märta Persson, Stig Norin, Hans-Roland och Ros-Mari Bergman. De sålde 1982 till Agneta Gällstedt. Nuvarande ägare Anders Johansson och Ann- Louise Eriksson. På fastigheten fanns tidigare ett litet hus där "Arons pôjkan" bodde, Aron Lind 1859-1905 och Nils-Erik Lind 1850-1919 som var skomakare.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 04, 2012, at 05:11 PM