Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 14:1

Barnmorskans som det ser ut idag, foto taget sommaren 2007

By: Frösten nr 14:1
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Barnmorskans
Tillägg: Högst upp i Ramhansbacken.
Ägare: Tainja och Dennis Östberg
F. ägare: Mats och Anna Savolainen

Huset byggdes av Jättendals socken år 1901, för att brukas som barnmorskebostad. Första kända hyresgäst var Cecilia Eugenia Sundblad 1856-1937 från Örebro, flyttade hit 1893. Fröken Sundblad flyttade till "Gammelskolan" 1928. Efter henne kom barnmorskorna Fröken Åberg och Linnéa Harning-Grip. Tidigare barnmorskor som bodde i Frösten var, Elisabet Amblom 1850- i Enånger, hit från Rogsta 1877 och flyttade 1893. Sofia Josefina Svanström 1837- i Kolbäck, kom från Klara 1878, dog 1892. Huset såldes 1928 till Georg Pettersson 1898-1982 och hustru Karin 1898-1980. Ny ägare Björn och Barbro Stokkan. Ny köpare 1978 Tomas Källström, vilken sålde till nuvarande ägare Mats och Anna Savolainen. Anna Savolainen Berg sålde fastigheten till Tainja och Dennis Östberg med familj.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 20, 2023, at 12:41 PM