Dvästa

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Dvästa / Dvästa nr 4

Dvästa 4 hemmanet utflyttat till Edsmyrvallen

By: Dvästa nr 4
Gårdstyp: Skattehemman
Gårdsnamn: Ingen gård kvar
Tillägg: Utflyttad till Edsmyrvallen nr 2:1 se bilden ovan
Ägare:
F. ägare:

Kända ägare till grundhemman nr 4: Lars Andersson Älvsborgs lösen 1615, Jon Larsson (Jordbok 1632), Per Jonsson -1701 (mantalslängd 1646), Jon Persson -1712 (mantalslängd 1679), Margeta Jonsdotter 1680-1743, Brita Hansdotter 1701-1730, Margeta Abrahamsdotter 1726-1788. Två söner delade hemmanet: Anders Olofsson 1754-1813 kvar på gården och Abraham Olofsson 1759-1813 byggde nytt och fick i början på 1800-talet Dvästa nr 6, gårdsnamnet blev "Abrams" se Dvästa nr 11:1. Anders Olofssons dotter Margeta Andersdotter 1789- gift 1814 med Hans Olofsson 1767-, Anders Hansson 1815-1873 gift 1839 med Margit Svensdotter 1814-1848 från "Per-Mårs", Sven Hansson 1846-1873, Svens kusin, Olof Andersson 1845-1921 blev ny ägare. Gården utflyttad till Edsmyrvallen nr 2:1

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 07:29 PM