Dvästa

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Dvästa / Dvästa nr 3

Collings i Dvästa
Begravning i Collings

By: Dvästa nr 3
Gårdstyp: Hyreshus
Gårdsnamn:
Tillägg: Tid. affär och pensionat
Ägare: Johan Åkerlund
F. ägare: Thomas Colling

Huset byggdes 1924 av Hulda Fernström 1905-1967, gift 1933 med Gunnar Colling 1906-1981. Byggmästare var "Ersk-Anners". I huset har funnits en affär längst ner till vänster och cafe och bank till höger (se bilden). Bostad och pensionat i det övriga huset. En omfattande verksamhet drevs av Hulda och Gunnar Colling fram till 1970-talet. Bla. kalas av olika slag, begravningar, uthyrningar av allehanda slag. När E4 byggdes genom socknen hyrdes många rum ut till vägverkets kontor och personal. Det fanns nätter som Hulda och Gunnar hyrde ut sitt eget sovrum. Idag är huset ombyggt till hyreshus, som ägs av sonsonen Thomas Colling. Fastigheten såld till Johan Åkerlund.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 01:06 PM