Dvästa

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Dvästa / Dvästa nr 1:7

By: Dvästa nr 1:7
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Gällstedts
Tillägg: Väster om E4
Ägare: Anders Gällstedt
F. ägare: Ann-Margret Gällstedt

Villan byggdes av Nils Gällstedt 1921-1982 och hustru Ann-Margret 1922-1998, på ny tomt, efter det att deras gamla bostad som var sammanbyggt med deras motell brunnit ner. På den gamla tomten byggdes den nya verkstaden. Mellan Gällstedts och Anderssons (se Dvästa nr 4:6) villor fanns tidigare en bondgård kallad "Mora" sub 1, ägaren "Jonke-Mora" Jonas Persson 1853-1932 från Unnes (Dvästa nr 1:2), drev ett litet jordbruk och arbetade även som skomakare. Han hade en hushållerska kallad "Anna-Mora", Anna Bolander 1880-1955.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 30, 2011, at 04:08 PM