Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 7:1

Norr på svedja

By: Bäling nr 7:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Norr på svedja
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Van der Rost \\
F. ägare: Eva Dahlgren och Kent Eng

På areal från gamla hemmansnumret fyra avstyckades hemmanet och bebyggdes av Olof Belin 1840-1909 gift 1880 med Augusta Sjödin 1852-1. Deras dotter Brita 1880-1963, gift med Johan Dahlberg 1880-1959, tillträdde gården 1909, dotter Signe Augusta 1901-1968 gift med Andreas Persson 1897-1975, tillträdde gården 1943, son Anders Persson .( Se "Sjömyra" Å nr 9:1). Son Olof Dahlberg 1903-1943 gift 1934 med Hanna Sjölund född Berglin.
Anders Persson och sambo Elsie Eng sålde fastigheten till Elsies son Kent. Ny ägare van der Rost från Belgien.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 13, 2023, at 03:09 PM